Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Virtuele Maagband Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Terugbetalingen

2.1 Klanten kunnen binnen veertien (14) dagen na aankoop een terugbetaling aanvragen door een e-mail te sturen naar info@virtuelemaagbandnederland.nl met de volgende informatie:

  • Volledige naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • IBAN
  • Tenaamstelling rekening
  • Factuurnummer

2.2 Terugbetalingen worden verwerkt en uitbetaald binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvraag.

3. Technische Vereisten

3.1 Toegang tot het digitale product vereist een desktopcomputer, laptop, tablet of smartphone met up-to-date software en internettoegang.

4. Gebruiksrecht

4.1 Virtuele Maagband Nederland is rechthebbende op alle werken van intellectuele eigendom die het vervaardigt en levert. Het is klanten niet toegestaan deze werken openbaar te maken, te verveelvoudigen of te wijzingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtuele Maagband Nederland.

4.2 Alle content, waaronder video’s, e-mails, downloads, en ander materiaal, is bestemd voor strikt persoonlijk gebruik en mag niet gedeeld worden met derden of openbaar gemaakt worden, inclusief plaatsing op internet.

5. Dienstverlening

5.1 De toegang tot de digitale producten van Virtuele Maagband Nederland is voor onbepaalde tijd.

5.2 Virtuele Maagband Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud en de structuur van haar diensten op elk moment te wijzigen of te verwijderen van haar platform, zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten. Indien Virtuele Maagband Nederland ophoudt te bestaan, vervalt tevens de toegang tot de producten.

6. Klantenservice

6.1 Voor ondersteuning of vragen over onze diensten, kunt u contact opnemen via info@virtuelemaagbandnederland.nl.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Virtuele Maagband Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden diensten. De diensten worden aangeboden ‘zoals ze zijn’ zonder expliciete of impliciete garanties op resultaten.

8. Geen Medische Adviezen

8.1 Wij zijn geen medische professionals. Onze diensten zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener met vragen over uw gezondheid.

9. Resultaten Verschillen

9.1 De resultaten van onze diensten kunnen variëren. Wij garanderen geen specifieke resultaten, en eerdere resultaten garanderen geen toekomstige prestaties.

10. Toepasselijk Recht

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de klant en Virtuele Maagband Nederland is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.