Disclaimer

Disclaimer voor Virtuele Maagband Nederland

Algemeen

De informatie en diensten op de website van Virtuele Maagband Nederland (www.virtuelemaagbannederland.nl) zijn bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Virtuele Maagband Nederland streeft naar het verstrekken van correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de beschikbare informatie altijd volledig, correct of up-to-date is.

Medische Disclaimer

De content aangeboden door Virtuele Maagband Nederland is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De zelfhypnose methoden en andere informatieve content zijn uitsluitend voor educatieve en ondersteunende doeleinden. Wij zijn geen medisch gecertificeerde instelling of gezondheidszorgaanbieders. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde gezondheidswerker voordat u begint aan een nieuw dieet of een nieuwe behandeling of als u vragen heeft over een medische aandoening.

Resultaten

De resultaten verkregen door het gebruik van onze zelfhypnose pakketten kunnen per individu verschillen. Virtuele Maagband Nederland geeft geen garanties voor specifieke resultaten en de effectiviteit van de methoden zoals ervaren door gebruikers kan variëren. Testimonials en voorbeelden op onze website zijn slechts representatief voor de ervaringen van enkelen en zijn geen garantie dat iedereen dezelfde resultaten zal behalen.

Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

Alle content op www.virtuelemaagbannederland.nl, inclusief teksten, grafieken, logo’s, iconen, afbeeldingen, audioclips en software, behoort toe aan Virtuele Maagband Nederland of haar contentleveranciers en is beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht.

Beperking van aansprakelijkheid

Virtuele Maagband Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van, de diensten en producten aangeboden op deze website.

Wijzigingen

Virtuele Maagband Nederland behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen en correcties aan te brengen in de materialen op de site, de disclaimer of de algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.